สำนักบริการสงขลา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด
 (สำนักบริการสงขลา)


17  ถนนโชติวิทยะกุล 4  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  90110

  เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 


โทรศัพท์/แฟกซ์ : 074-559-245  มือถือ : 080-869-2265

ID Line : sklzone