สำนักบริการสงขลา


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด (ศูนย์ประสานงาน จ.สงขลา)
17 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 


โทรศัพท์/แฟกซ์ : 02-7352290 ต่อ 1031 มือถือ : 080-869-2265
ID Line : sklzone