สำนักบริการเชียงใหม่


  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด
(สำนักบริการเชียงใหม่)  


ข้างแอมเวย์ช็อปเชียงใหม่ (ตรงข้ามคอนโดวันพลัส มหิดล 5)

399/14 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง   
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 


เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.
ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  มือถือ : 08-9835-6655 
ID Line : cmzone
UploadImage