สำนักบริการขอนแก่นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด (ศูนย์ประสานงาน จ.ขอนแก่น)
152/34 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 


โทรศัพท์ :
02-7352290 ต่อ 1071 มือถือ : 081-890-3829
ID Line : knzone