สำนักบริการชลบุรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด  จำกัด
(สำนักบริการชลบุรี)


22 หมู่ 1 ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000

เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


โทรศัพท์/แฟกซ์ : 038-192-388 มือถือ : 081-949-1469

 
ID Line : cbzone