สำนักบริการชลบุรี


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด (ศูนย์ประสานงาน จ.ชลบุรี)
22 หมู่ 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


โทรศัพท์/แฟกซ์ : 
02-7352290 ต่อ 1051 มือถือ : 081-949-1469
ID Line : cbzone