สำนักบริการนครราชสีมา


 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด
(สำนักบริการนครราชสีมา)

โรงแรมอนาคิน ชั้น1
249/9 กีฬากลาง ซอย ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000


เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์


โทรศัพท์/แฟกซ์ : 044-000-322   มือถือ : 06-3231-4088

ID Line : nkrzone