สำนักบริการนครราชสีมา


 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด (ศูนย์ประสานงาน จ.นครราชสีมา)

โรงแรมอนาคิน ชั้น1
249/9 กีฬากลาง ซ.ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์


โทรศัพท์/แฟกซ์ :
02-7352290 ต่อ 1081 มือถือ : 06-3231-4088 
ID Line : nkrzone