สำนักบริการนครราชสีมา


 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด
(สำนักบริการนครราชสีมา)


หลังแอมเวย์ช็อป เลขที่ 500/2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 


เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.
ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์


โทรศัพท์/แฟกซ์ : 044-000-322   มือถือ : 06-3231-4088


 
UploadImage