สำนักบริการเชียงใหม่


  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด
(สำนักบริการเชียงใหม่)  


ร้านเพื่อนอุปกรณ์สาธิต ข้างแอมเวย์ช็อปเชียงใหม่ 
399 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง   
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 


เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 16.30 น.
ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

** หมายเหตุ : หยุดทุกวันที่ 1 ของเดือน และจะเปิดทำการในวันเสาร์ถัดไปของเดือน

มือถือ : 08-9835-6655


 
UploadImage