การจัดสรรเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

โดย สาวิตรี อนันชพันธ์
 วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 11:43 น.
 527

การจัดสรรเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีได้จาก Freetrade App เลือกคลิกคำว่า "เงินฝาก" ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2562 เป็นต้นไป