ปี 2562 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด ได้มอบสวัสดิการให้กับผู้รับผลประโยชน์ ของนางยุพิน แจ่มศรี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึ้ง

โดย พิชชาภา วิราภรณ์
 วันที่ 05 ก.ค. 2561 เวลา 14:53 น.
 1233
ปี 2562 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด ได้มอบสวัสดิการให้กับผู้รับผลประโยชน์ ของนางยุพิน  แจ่มศรี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึ้ง