เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด ได้มอบสวัสดิการให้กับผู้รับผลประโยชน์ ของนายรณนัท โอฬารมัทนา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด

โดย พิชชาภา วิราภรณ์
 วันที่ 05 ก.ค. 2561 เวลา 14:53 น.
 971
UploadImage