แคมเปญ 19 ปี ใจดีแจกทอง

โดย Admin T
 วันที่ 26 พ.ค. 2566 เวลา 16:42 น.
 2891

“19 ปี ใจดีแจกทอง”
แคมเปญพิเศษ  แจก 2 ต่อ

 

ต่อที่ 1 แจกเงิน : โครงการเพื่อนชวนเพื่อน (เงื่อนไขเป็นไปตามโครงการ)
ต่อที่ 2 แจกทอง : ผู้แนะนำเพื่อนสมัครเป็นสมาชิก ครบ 19 คน รับทันทีทองคำครึ่งสลึง จำนวน 19 รางวัล

 

เงื่อนไขโครงการ

  1. ผู้สมัครสมาชิกต้องสะสมหุ้นแรกเข้า และหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ เดือนละ 500 บาท

  2. ผู้สมัครสมาชิกที่ได้รับการแนะนำจากสมาชิก ต้องผ่านการอบรมสมาชิก อย่างน้อย 1 ครั้ง  ครบทั้ง 19 คน ก่อนสิ้นสุดโครงการ

  3. ผู้สมัครสมาชิก ต้องไม่เป็นสมาชิกลาออก หรือสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ ตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ

  4. สมาชิกผู้แนะนำผู้สมัครสมาชิกต้องไม่ใช่ญาติ เครือญาติ  หรือสามีภรรยา/คู่สมรส ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ FTC

    UploadImage

    วันนี้ – 9 กรกฎาคม 2566

    * เงื่อนไขเป็นไปตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด