ขั้นตอนการลงทะเบียน/ทำธุรกรรมผ่าน FTCCOOP Moblie App

โดย Admin T
 วันที่ 30 เม.ย. 2565 เวลา 00:48 น.
 4941

ขั้นตอนการลงทะเบียน FTCCOOP Moblie App


UploadImageUploadImageUploadImage

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคําขอใช้บริการ FTCCOOP Moblie App คลิก https://www.ftccoop.com/document.php?id=50
และส่งกลับมาให้ FTC ทางไปรษณีย์ ใส่ซองปิดผนึก 
  •  สถานที่จัดส่ง ถึง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) เลขที่ 132,134,136 ซอยรามคำแหง 60/4 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 

ขั้นตอนการทำธุรกรรมผ่าน FTCCOOP Moblie App


UploadImageUploadImageUploadImage