สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

โดย สาวิตรี อนันชพันธ์
 วันที่ 01 ส.ค. 2562 เวลา 11:08 น.
 780
 
 
สมาชิกที่มีสัญญาอยู่แล้ว
1. รับเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ได้เลย
2. กด ATM Coop ของธนชาติ ได้เลย
 
*แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ที่เคยทำไว้
 
กรณีสมาชิกมีหุ้นกับสหกรณ์
1. ดอกเบี้ย 8% ต่อปี หรือ 0.66% ต่อเดือน ลดต้น ลดดอก
2. รับเงินกู้ 95% ของทุนเรือนหุ้น ณ วันทำสัญญาการกู้
 
กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
1. ดอกเบี้ย 8% ต่อปีหรือ 0.66% ต่อเดือน ลดดอก
2. รับเงินกู้ 95% ของเงินฝาก ณ วันทำสัญญาการกู้
 
เงื่อนไขการขอสินเชื่อ
1. เป็นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 6 งวด
2. ผ่อนชำระสูงสุด 120 งวด
3. สามารถรับเงินผ่านตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร
 
เอกสารในการขอกู้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 
** หากเกิน 2 หมื่นบาท ต้องยื่นหน้าบัญชีของธนาคารกสิกร หรือไทยพาณิชย์ ได้รับเงินภายในวันที่ทำสัญญา ไม่เกิน 19.00 น. (ถ้าหากเป็นธนาคารพาณิชย์อื่นๆ จะได้รับเงินภายใน 3 วัน ทำการ) พร้อมขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ จากเดิม 60 งวด เป็น 120 งวด
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 02-7352290-1 ต่อ 102, 108
มือถือ : 089-056-6249 หรือ 063-208-5063
Line : @freetrade
 
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์