อบรมสมาชิก FTC ประจำเดือนสิงหาคม 2562

โดย สาวิตรี อนันชพันธ์
 วันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 10:11 น.
 79
อบรมสมาชิก FTC ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วางแผนชีวิตก่อนเกษียณ

หลักการสำคัญเกี่ยวกับสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก สหกรณ์ FTC

สินเชื่อและสวัสดิการเพื่อสมาชิก

ลงทะเบียนอบรมพร้อมกันที่ FTC ทุกแห่ง
ลงทะเบียน เวลา 09.30 09.50 น.

เปิดทำธุรกรรม เวลา 10.00 – 14.00 น.

สำรองที่นั่งล่วงหน้า
Tel : 02-7352290-1 ต่อ 101 107
มือถือ : 083-9152555
Line :freetrade